Disclaimer

Disclaimer voor www.bakkerijpepping.nl
Wij werken steeds aan verbetering van deze website. Daarbij is het streven om informatie op deze site altijd up to date te houden.

Het kan voorkomen dat de informatie op onze site onjuist is. U kunt daarom ook geen rechten ontlenen aan deze informatie en Bakkerij Pepping kan ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van onjuistheden op onze website.

Komt u echter informatie op deze site tegen die volgens u niet klopt? Stuur dan een mail naar ons en we controleren de melding.

info@bakkerijpepping.nl

De website en alle onderdelen hiervan zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan om, zonder toestemming van Bakkerij Pepping deze website of onderdelen daarvan te kopiëren, of over te nemen of te gebruiken in beeld , digitaal of ander medium zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar van deze website.

Bakkerij Jan Pepping (Kamer van Koophandel: 04001238), hierna te noemen Bakkerij Pepping, verleent u hierbij toegang tot www.bakkerijpepping.nl (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Bakkerij Pepping behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Bakkerij Pepping spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Bakkerij Pepping.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Bakkerij Pepping.Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Bakkerij Pepping nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Bakkerij Pepping.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Bakkerij Pepping, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Door het bezoeken van de website verklaart u de disclaimer gelezen te hebben en hier mee akkoord te gaan.

UA-46083907-1